Hizmetlerimiz

Kanada’da Akreditasyon

Yüksek öğretimde akreditasyon, ilk olarak ABD’nde ortaya çıkmış ve zamanla yaygınlaşmıştır. Günümüzde ABD’nde belli alanlarda uzmanlaşmış akreditasyon kurumlarının yanında bölgesel düzeyde faaliyet gösteren akreditasyon kurumları da bulunmaktadır. Akreditasyon sistemi bugün ülkelere göre farklılık göstermektedir. Kimi ülkelerde “ulusal akreditasyon ajansı” oluşturulduğu görülmektedir. Avrupa’da ise yüksek öğretim çok uzun yıllar büyük ölçüde devlet tarafından sunulan bir kamusal hizmet olarak kabul edildiğinden akreditasyona uzun sure ihtiyaç duyulmamıştır.

Günümüzde uluslararası alanda değişik akademik disiplinlere yönelik çalışmalar yapan önemli akreditasyon kuruluşları şunlardır:

-ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology- Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu): ABD hükümeti tarafından mühendislik derecesi veren kurumları akredite etmeye yetkili tek kurumdur.

-FEANI – (Fédération Européenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs) Avrupa Mühendisleri Birliği’nin oluşturduğu bir akreditasyon kuruluşudur.

-Başta İktisadi ve İdari Bilimler olmak üzere sosyal bilimler için AACSB (American Assembly of Collegiate Schools of Business ), EFMD (European Foundation for Management Development), FIBAA (Foundation for International Business Administration) ve ABS (Association of Business Schools) gibi akreditasyon kurumları bulunmaktadır. Özellikle işletme alanında en güçlü kurum AACSB’dir.

-ABD ve Kanada İlahiyat Fakülteleri Birliği ATS (The Association of Theological Schools), 1936 yılından bu yana ABD’de akreditasyon kuruluşu olarak kabul edilmektedir.

-Tıp alanında ise LCME (Liaison Committee on Medical Education) ABD ve Kanada’daki Tıp Fakültesi eğitimlerini akredite etmektedir. Ayrıca NCFMEA (The National Commission for Foreign Medical Education and Accreditation) ve Eğitim Bakanlığı kanalı ile yabancı ülke Tıp Fakülteleri’nin standartlarının değerlendirilmesinde yardımcı olunmakta, ancak akreditasyon yapılmamaktadır.

-Veteriner hekimlik eğitimi veren kuruluşların akredite edilmesinde, ABD ve Kanada’da, Amerika Veteriner Hekimlik Birliği, AVMA (American Veterinary Medical Association) 1946 yılından beri hem kendi ülkelerinde hem de diğer ülkelerde akreditasyon gerçekleştirmektedir. Avrupa’da ise, AB direktifleri doğrultusunda, 1994 yılından beri veteriner eğitim kurumlarının akreditasyonunu, Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği, EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) yapmaktadır.

ABD’de Akreditasyon Uygulamaları

ABD’nde yüksek öğretim kurumlarının faaliyetlerini doğrudan denetleyen ve onaylayan merkezi bir organizasyon sözkonusu değildir. ABD Eğitim Bakanlığı (USDE) ve eyalet hükümetlerinin belirli denetim faaliyetleri bulunmakla beraber, ABD’nde yüksek öğretim kurumları geniş bir bağımsızlık ve özerklik ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu ülkede yüksek öğretim kurumlarında kalite güvence standartları özel ve kar amacı gütmeyen akreditasyon kurumları tarafından sağlanmaktadır. (Eaton,2006b)

ABD’de genel olarak iki tür akreditasyon uygulamaları mevcuttur.

Birincisi “kurumsal akreditasyon”dur. Kurumsal akreditasyon 2 veya 4 yıllık özel veya kamuya bağlı tüm yüksek öğretim kurumlarını veya yüksek öğretimde belirli bir amaca yönelik kurumları (kariyer geliştirme enstitüleri gibi) kapsar. Bölgesel ve ulusal akreditasyon ajansları kurumsal akreditasyonla ilgilenir. ABD’de 6 adet bölgesel akreditasyon ajansı faaliyet göstermektedir.

İkinci tür akreditasyon, program temelli olarak yürütülen faaliyetlerdir. Bu akreditasyon faaliyetleri özel ve profesyonel akreditasyon kurumları tarafından yürütülmekte olup amacı belirli bir yüksek öğretim programı temelinde verilen eğitimin ilgili alanda pratik hayatın gerektirdiği beklentileri karşılamaya yönelik olup olmadığını tespit etmek ve onaylamaktır. Uzmanlaşmış akreditasyon ajansları hem kurumsal, hem de program temelli kurumlar olarak faaliyet gösteriler. Örneğin, ABD’nde İngilizce Dil Eğitim Pogramı Akreditasyon Komisyonu (The Commission on English Language Program Accreditation CEA) hem program, hem de kurumsal temelli uzmanlaşmış bir kurumdur.

Kanada

Kanada’da eğitim merkezi bir sisteme bağlıdır. Dil okullarını denetleyen bir akreditasyon kuruluşu bulunmamaktadır. Tüm üniversiteler aynı merkeze bağlı olduğundan, üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarını denetleyen herhangi bir akreditasyon kuruluşu da bulunmamaktadır. Her ne kadar üniversitelerin öğrencilere sunduğu akademik ve sosyal imkanlar birbirinden farklı olsa da; hepsi devletin eğitimde kaliteyi sağlamak için koyduğu standartları sağlamaktadır.

Kanada’da Burs İmkanları

Yabancı öğrencilerin Kanada üniversitelerinden burs temin edebilmeleri çok güçtür. Normal olarak, üniversiteler yabancı öğrencilere ilk sene burs ya da asistanlık vermeme eğilimindedir. Öğrenciler birinci yıldan sonra akademik başarılarına ve ihtiyaçlarına göre burs alabilirler. Burslar çoğunlukla kısmidir. Yani genellikle toplam masrafların yalnızca bir kısmını karşılar.

Çok iyi İngilizce bilen, TOEFL, GMAT, GRE sınavlarında üst %1 ‘ e girebilen üniversite birinci , ikinci ya da üçüncülerinin, veya not ortalaması 10 üzerinden 8.5 – 9 veya 4 üzerinden 3.5 ve üzeri olanların , çok iyi referansları ve aynı zamanda kültürel, sportif, ve bilimsel ödülleri veya etkinlikleri olması durumunda bazı Kanada üniversitelerinden burs almaları mümkün olabilir. Ancak sonuçta bu düzeydeki öğrencilerin bile küçük bir bölümünün burs alabileceği unutulmamalıdır.

Diğer taraftan , İngilizce ve akademik başarı yönünden yeterli olan Kanada üniversitelerine öğrenci olarak kabul edilen Türkiye çapındaki başarılı sporcular, kabul edildikten sonra ve başarılarının devamına bağlı olarak bir miktar spor bursu alabilirler.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi için başvuran, İngilizce , akademik durum, referanslar ve test sonuçları bakımından çok üstün nitelikli öğrencilerin üniversitelerden öğretim ve araştırma asistanlığı sağlanarak öğrenim ve geçimlerini finanse etmeleri mümkündür. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, TÜBİTAK ve Türk Eğitim vakfı gibi kuruluşlar da yurtdışında lisansüstü öğrenim için burs vermektedirler. Ayrıca yurtdışında üniversite ve dil öğrenimi için bankalardan öğrenim kredisi almak mümkündür.

Kanada’da Fransızca

İngilizce, Kanadalıların yaklaşık üçte ikisinin ana dilidir, fakat hem İngilizce hem de Fransızca ülkenin resmi dilleridir ve bütün Kanadalılar ikinci bir dil öğrenmeye teşvik edilirler. Bu, Fransızca öğreten farklı kurslara sahip pek çok özel okul, kolej ve üniversitenin bulunduğu anlamına gelir.
Kanada’da Fransızca öğrenenlerin çoğunluğu, İngilizce konuşan Kanadalılardır, fakat son yıllarda Fransızca öğrenmek için ülkeye gelen yabancı öğrencilerin sayısında önemli bir bir artış vardır. Kanada genelinde düzenlenen Fransızca dil kursları sayıca pek çok ve çeşitli olduğu için, Fransız dilini öğretenler için yabancı öğrenci piyasası geniştir.

Ontario, Manitoba ve New Brunswick’te hatırı sayılar bir Fransızca konuşan nüfus yaşamakta ve bütün Kanada genelinde ana dili Fransızca olan küçük semtler bulunsa da, Kanada’nın Fransızca konuşulan asıl eyaleti Quebec’tir.
Eyaletlerde ana dili Fransızca olan büyük kitleler bulunduğu için, yabancı öğrenciler dili sadece sınıflarda değil, aynı zamanda cadde, kafe, alışveriş merkezleri ve marketlerde de kullanmalarını sağlayacak derinlikli bir Fransızca deneyimi yaşayabilirler.

Tarihsel olarak, Kanada’nın iki resmi dili olması, 16. ve 17. yüzyıllarda Fransız kaşiflerin bölgeye gelişi ve ülkenin 1700’lerde İngiliz ordusu tarafından işgal edilmesi ve ardından hakimiyet altına alınmasından kaynaklanır. Fransız Samuel de Champlain’e 1642’de Quebec şehrini ve kısa süre sonra da Montreal’i iskan etme müsaadesi verildi. 1663’e kadar ülkeye 60 bin Fransız yerleşti ve Kanada bir Fransız eyaleti haline geldi. 1754’te bir İngiliz ordusu Kanada’yı işgal etti ve 1763’te Fransa’nın ülkeyi İngiltere’ye teslimine kadar, birbiri ardına yaşanan uzun çatışmalar oldu. Bu dönem boyunca Quebec ayrılıkçı hareketin tohumlarını ekti, bu yönde bir hareket bugün hala etkilidir.

Kanada’da Fransızca yada Kanada fransızcası öğrenmek isteyen pek çok yabancı öğrenci, nüfusunun yüzde 89’unu hala ana dili Fransızca olan insanların oluşturduğu Quebec’e gider. Fakat hem İngilizce hem de Fransızca öğrenmek isteyen pek çok yabancı öğrenci için Ontario ile diğer bazı eyaletler Quebec’e göre eğitim görmek için daha münasip yerlerdir.

Fransız dili öğrencileri için piyasa gelişiyor, çünkü öğrenciler Kanada’da sadece bir vize ile iki dili öğrenebileceklerini keşfediyorlar. Bu “bir taşla iki kuş” düşüncesi, Fransa yerine Kanada’da öğrenim görmek için kuvvetli bir etken.
Piyasanın büyüyüp büyümediğine gelince, cevabın yere göre değiştiği görülmektedir. Ontario eyaleti yabancı öğrenciler için güvenlidir, fakat muazzam bir gelişme olduğu söylenemez.

Birçok okul Fransızca dil eğitimi yanında sekreterlik eğitimi, bilgisayar vs. gibi iki yıllık geniş mesleki programlar sunmaktadır. Bu programlara yabancı öğrenciler arasında ilgi büyüktür.

Yakın zamanlara kadar, Kanada’da Fransızca öğrenen yabancı öğrencilerin çoğunluğu Asyalılardı, özellikle de Japonlar ve Tayvanlılar. Bugün Asya’dan gelenlerin sayısında bir düşüş yaşanırken, Latin Amerika ve Meksika’dan gelenlerin sayısı gözle görülür biçimde artmaktadır.

Kanada’nın daha ziyade bir İngilizce öğrenim yeri olarak tanınması, Fransızca öğretenler için, yabancı öğrencilere ulaşmada önemli bir engel durumunda. Okullar ilk önce, insanları bulundukları yer ve Fransızca öğretimi konusundaki hazırlıkları konusunda bilgilendirmek zorundalar. Montreal başarısını çok kültürlülüğü ve çeşitli ve farklı seviyelerde öğrenim pazarlaması yönünde bir strateji izlemesine borçlu olabilir.

Montreal’daki Quebec’s Center Linguista yabancı öğrenci piyasasına girmek için Kanada elçilikleri, ticaret fuarları ve tabii ki yurtdışı eğitim danışmanlık firmalarıyla bağlantılarını kullanıyor. Öte yandan okullar yeni bir strateji benimseyerek öğrenci potansiyelini genişletmek için interneti kullanmaya başlamıştır.

Fransızca eğitimi verenlerin çabalarına rağmen, Kanada’daki piyasanın büyümesinin önünde çok sayıda engel bulunuyor. Çok sayıda okul temsilcisi Kanada’da eğitimin, genelde, ABD ve Avustralya’nın aksine, dışarıda çok az teşvik gördüğünü düşünmektedir. Ayrıca bir diğer husus ise “Kanada Fransızca’sı ‘gerçek’ Fransızca değildir” şeklindeki belirli bir kanaatin mevcudiyetidir. Quebecois veya joual olarak bilinen Quebec’in günlük Fransızca’sı, Fransa’da konuşulan dilden biraz farklıysa da, okullarda kurallı Fransızca öğretilir ve televizyon ile radyoda da büyük ölçüde kullanılır.

Okullar, Kanada’da hem Fransızca öğrenme hem de öğrenim yapma konusunda uluslararası ilginin güçlü olduğu konusunda hemfikirler. Kanada’da çok sayıda Kanada Fransızca Kursu programı sunulmaktadır. Buna ek olarak, Kanada güvenli, temiz ve nispeten ucuzdur. Aynı anda iki dil birden öğrenmek yönünde yeterince hevese sahip olan öğrenciler için Kanada bulunmaz bir fırsattır.

Kanada’da İngilizce

Yurtdışında İngilizce Dil Eğitimi almak isteyen öğrenciler Kanada’dan daha ideal bir yer bulamazlar. İster bir ay süreli genel İngilizce kursuna devam etmek veya herhangi bir İngilizce yeterlilik testine yönelik hazırlanmak isteyin, ister doktora çalışmaları yapın, yurtdışı eğitiminizi sürdürme yolunda Kanada, mükemmel bir yerdir.

TOEFL (Test of İngilizce as a Foreign Language/Yabancı Dil olarak İngilizce Testi), TOEIC (the Test of English for International Communication/Uluslararası İletişim için İngilizce Testi) ve University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES/Cambridge Üniversitesi Yerel İmtihanlar Sendikası) tarafından hazırlanıp yürütülen Cambridge Certificate imtihanları için öğrencileri hazırlayan çok sayıda kurum bulunmaktadır.

Buna ek olarak, Kanada’da bazı merkezler, UCLES, British Council ve IDP Education Austraila tarafından ortaklaşa yürütülen IELTS (the International English Language Testing System/Uluslararası İngilizce Bilgisini Ölçme Sistemi)’ne yönelik testler sunmaktadır. Ayrıca, bazı TOEFL test merkezlerinde GMAT (Graduate Management Admission Test / Üniversite Giriş Testi) ve GRE test sınavlarına girmek de mümkündür. İş İngilizcesi öğrenmek isteyenler için birkaç okul, bugün dünya genelinde uygulanan ESL/EFL sınavları için hazırlık kursları ve testler sunmaktadırlar.

Öğrencilere yapacağımız ilk tavsiye, hazırlanmak için hangi imtihana girmeleri gerektiğini ve bunun için ne kadar zamanları bulunduğunu belirlemeleridir. Bütün okullar her test için kurs düzenlememekle birlikte seçim imkanları geniştir. Mesela, IELTS birçok üniversite ve öğrenci için hızla bir alternatif haline gelmiştir. Kanada’da üç test merkezi bulunmaktadır: İkisi Vancouver, B.C.’de ve birisi Ontario, Kitchener’da.

Educational Testing Services tarafından hazırlanan TOEFL sınavına her yıl yaklaşık bir milyon insan girmektedir ve bu test dünyanın en yaygın İngilizce testidir (Çin’de her yıl 2 milyon insanın girdiği College English Test bunun tek istisnasıdır). 1998’den itibaren bu test çoğu ülkede (Çin, Japonya, Kore ve Tayvan dışında) bilgisayara uyarlandı ve CBT (Computer Based Test) adını aldı. Bu arada, zorunlu yazılı metin dahil testin orijinal biçiminde birçok değişiklik yapılmıştır.

Şayet bu sınava Kanada’da girmek istiyorsanız, önemli şehirlerin tümünde birçok test merkezi bulabilirsiniz. Temel fiyat 150 Kanada dolardır, ayrıca % 7’lik bir federal vergi ilavesi vardır. Test merkezine ve zamanına bağlı olarak, genellikle sınav tarihinden en az dört hafta önce telefon edip kayıt yaptırmanız gerekir. Kredi kartıyla ödeme yapabilir ve ETS vasıtasıyla makbuzu gönderebilirsiniz veya onaylanmış bir çekle test için kayıt yaptırmak üzere doğrudan test merkezine başvurabilirsiniz.

Amacınız bir TOEFL hazırlık kursuna devam etmek ise, seçim yapmadan önce birçok okulla temas kurun. Ne tür TOEFL programı takip edildiğini, sınıflarda kaç öğrenci bulunduğunu araştırın. TOEFL programı veya müfredatının neleri kapsadığını okula açıkça sormaktan çekinmeyin. Bilgisayarlı CBT, yazılı TOEFL biçiminden hayli farklı olduğu için, teste girmeyi planlayan bir kimsenin hem TOEFL CBT Bulletin’in bir kopyasını hem de bir TOEFL Sampler CD ROM’u edinmesi gerekir. Bu CD ROM, resmidir ve yeni bilgisayar imtihanına benzeyen tek materyaldir. Bunların her ikisi de doğrudan ETS’den veya TOEFL hazırlık kursları veren okullardan temin edilebilir.

Kanada’daki bilgisayarlı TOEFL testinin en önemli alternatifi ise IELTS ve CAEL’dir. Bu sınavlar, yabancıların İngilizce konuşma yeterliliğinin bir göstergesi olarak çoğu Kanada üniversitesi ve ABD’deki birçok kurum tarafından kabul edilmiştir.

Halen Kanada’da üç IELTS test merkezi bulunmaktadır: Ontario-Kictchener’deki Conestoga College, British Columbia’daki Simon Fraser Üniversitesi ve British Columbia Üniversitesi . Test ayda bir yapılır ve sonuçlar test tarihinden sonraki 10-15 işgünü içinde açıklanır. Testten üç gün öncesine kadar kayıt yaptırabilirsiniz ve ücret 150 Kanada dolarıdır Test, özellikle şahsi iletişim becerileri üzerine yoğunlaşan bir kişisel mülakat da dahil olmak üzere çeşitli becerilerin değerlendirilmesini içerir.

Şahsi mülakat (teybe alınmış) ve iki kompozisyon, tecrübeli gözlemciler tarafından değerlendirilir

Kanadada İngilizce Dil Okulları, kanada ingilizce dil okulu, Kanada ingilizce dil okulu fiyatları, Kanada dil Okulları hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.

Kanada Üniversiteleri ve Kanada Kolejleri

Kanada Eğitim Sistemi

Kanada’da temel eğitim 10 yıl olarak belirlenmiştir ve merkezi bir sistem yerine eyaletler kendi eğitim sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu özerk yapı on ayrı eyalette 10 ayrı eğitim sistemi ortaya çıkarmıştır. Kanadalılar bunu bir ayrılıktan ziyade bir zenginlik olarak kabul etmektedirler. Her eyaletin ilk okul, orta okul ve lise eğitiminden sorumlu kendi Milli Eğitim Bakanı olup bölge insanının istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim programları belirlenir. Eyalet yasalarına göre oluşturulmuş Mahalli Okullar İdare Heyeti, devlet okullarını yönetir. Özel okullarda da ilk, orta ve lise eğitimi alınabiliyor. Bazı özel okullar ise sadece yabancı öğrenci kabul ederler. Okullar Eylülde açılıyor, Haziranda sona eriyor.
Devlet okulları kanada vatandaşlarına ücretsizdir, ancak yabancı öğrenci kabulleri eyaletten eyalete değişiyor ve genellikle ücretlidirler. Özel okulların yabancı öğrenci için en büyük avantajı konaklama olanağı sağlamasıdır. Bir Türk öğrenci olarak özel bir liseye devam etmek isterseniz; mutlaka okulun eyalet Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dikkat edin. Yıllık okul ücretleri 4 bin ile 12 bin dolar arasında değişmektedir.

British Colombia’ya Latin Amerika’dan gelen öğrencilerin özellikle yaz aylarında sayısının arttığı görülmektedir.

Vancouver hareketli, barışçıl, kozmopolit ve kültürel etkinliklerin yoğun olduğu bir şehirdir. British Colombia’nın meşhur sporlarına ve açık alan etkinliklerine kolayca katılma imkanı sağlar. LSI her hafta beş veya altı etkinlik düzenler. Whistler, kışın kayak gezileri, yazın da arazi yürüyüşleri ve nehir raftingi ile meşhurdur. British Colombia adaları, özellikle Vancouver Adası, gidilecek yerler listesinin daima en başındadır ve öğrenciler Vancouver’ın okyanusa yakınlığının sağladığı yelken ve diğer su sporları fırsatlarından yararlanırlar.

Alberta eyaletindeki Calgary şehrinde yer alan Global Village Calgary, Rocky Mountain English Center, öğrencileri daha akıcı konuşur hale getirme hedefiyle İngilizce öğrenimine bütüncül bir yaklaşım getirmektedir. Burada başlıca dört İngilizce öğrenim seçeneği sunulmaktadır: Genel İngilizce’yi geliştirme, iş İngilizcesi, akademik İngilizce ve İngilizce öğrenimi ile seyahatin birleşiminden oluşan bir kurs.

Okul, muhteşem bir vahşi tabiat içerisinde kurulmuştur ve öğrenciler bundan büyük zevk alırlar. Ayrıca okulda staj programı sunulmaktadır.

Şüphesiz, Calgary’nin 10 yıl önce uluslararası kış olimpiyatlarına iyi bir ev sahipliği yaparak edindiği şöhret, onun uluslararası arenada genç insanlar arasındaki itibarının artmasına yol açmıştır. Okul gerçek bir kimlik anlayışı ve bir topluluk tecrübesine sahiptir. Hala bütün öğrencilerin isimleri hatırlanacak kadar küçüktür ve etkinliklerle dolu bir takvim sunmaktadır. Meşhur olimpiyat kayak alanı vasıtayla sadece bir buçuk saat uzaklıkta bulunurken, Banff ve Louise Gölü okula iki saat mesafededir. Bu yüzden kışın kayak sporu öğrenciler arasında yaygındır. Yeme içme hususunda da, öğrenci fiyatları oldukça uygundur.

Manitoba Eyaletindeki Brandon Üniversitesi’nde akademik amaçlı İngilizce programını, Meksika, İspanya, Tayvan, Çin, Brezilya, Japonya, Kore ve Batı Afrika gibi kalabalık bölgelerden öğrenciler, bu küçük, güvenli şehre İngilizce öğrenmek için tercih etmektedir. Brandon 42 bin nüfuslu küçük, güvenli bir şehirdir, burada suç işlenmez, trafik çok az tıkanır. Okul, bu şehrin merkezinde küçük bir kampüse sahiptir. Brandon’daki düşük yaşam giderleri de bazı daha büyük şehirlerle karşılaştırıldığında ek bir kazançtır. Küçüklüğüne rağmen üniversite dünya standartlarında bir müzik okuluna sahiptir ve meşhur uluslararası sanatçıları kendine çeker.

Ontario Eyaletinin doğusu, meşhur Toronto kenti ve ülkenin başkenti Ottawa’ya ev sahipliği yapar. Her iki şehir de çok sayıda dil okuluna sahiptir. Kanada’nın en kozmopolit şehirlerinden birisi olan Toronto’daki Kanada İngilizce Merkezi’nde, profesyoneller için çok iyi hazırlanmış, bireysel ve küçük-grup esaslı kurslar bulunur. Kurslar yoğun ve yorucu olduğu halde eğlence fırsatı da sunulur. Etkinlikler Çarşamba günleri öğleden sonra düzenlenir ve okul görülecek yerlerin bir listesini verir. Toronto gibi önemli bir şehrin sunduğu pek çok özel etkinliğin yanı sıra, burada bulunan Science Center (Bilim Merkezi), müzeler ve galeriler meşhurdur. Öğrenciler Niagara Şelaleleri’ne veya Kuzey Ontario’daki, açık hava etkinlikler için harika bir yer durumundaki ulusal Algonquin Parkı’na günlük bir gezi yapabilirler. Toronto, alışveriş yapılabilecek pek çok yere sahiptir ve öğrenciler genellikle Toronto çarşısındaki Eaton Centre ile Yorkville bölgesine rağbet ederler.

Ülkenin başkenti olan Ottawa, Kanada’daki en yüksek eğitimli nüfusu barındıran güzel bir şehirdir. Yüksek teknoloji endüstrisiyle olan bağlarından dolayı “Kuzey Silikon Vadisi” olarak da bilinir. Algonquin Yüksek Okulu başkentte bulunmanın avantajını kullanarak öğrencileri kendisine çekmektedir. Ottawa güzel müzeleri, bakımlı kamusal alanları ile temiz, yeşil, güvenli ve çok farklı bir şehirdir.

Şehir, sadece tarihini değil, kültürel çeşitliliğini de yansıtan sayısız kültürel etkinliğe ev sahipliği yapar. Kentte 100’ün üzerinde elçilik bulunmaktadır ve etkinlikler “75’ten fazla ülkenin gösterişli çabalarını” yansıtır. Şehrin içinden geçen Rideau Kanalı her kış “dünyadaki en uzun buz sahasını” oluşturur ve yazları sandal yarışı ile diğer su sporlarına sahne olur.

Kanada’nın doğu sahilinin ötesinde yer alan ve Maritimes olarak bilinen adalar, çok farklı bir deneyimin sunar. Halifax şehrindeki Uluslararası Lisan Enstitüsü, ikinci bir dil öğrenmek ve yeni bir kültürle tanışmak için iyi bir alternatif. Okula Japonya, Meksika ve Arjantin’den çok sayıda öğrenci gelmektedir.

Halifax, beş yüksek öğrenim kurumuna sahiptir: Dalhousie Üniversitesi, St Mary Üniversitesi, Mount St Vincent Üniversitesi, Nova Scotia Sanat Yüksek Okulu & Nova Scotia Dizayn ve Teknik Üniversitesi. Nüfusunun yüzde onu yüksek öğrenim gören yabancı öğrencilerden oluşan bu şehir, dışarıdan gelen öğrenciler için cazip bir yerdir.

Prens Edward Adası (PEI), “Anne of Green Gables” kitapları tarafından meşhur edilmiş bir yerdir, fakat hala yabancı öğrenciler için nispeten az bilinen bir yer durumundadır. Dil seyahat haritasında kesin bir yer edinmek için, buradaki dört İngilizce okulu, yılbaşı kutlamalarında bir araya gelir. Öğrenciler özellikle, 1867’de Aşağı ve Yukarı Kanada’nın tek bir devlet oluşturdukları Province House’u ziyaret etmekten zevk alırlar. Ayrıca Toronto, Halifax ve New York’a da kısa seyahatler yaparlar. Yeni Konfederasyon Köprüsü şimdi anakaraya daha kolay ulaşım sağlamaktadır.

Kanada’nın doğal güzelliği ve güvenliliğinin çekiciliğiyle beraber, güçlü akademik programlar yabancı öğrenciler arasında ilgi görmeye devam etmektedir. Bununla birlikte, gittikçe rekabetçi hale gelen pazarlama ve tanıtım girişimlerinin pazara giriş üzerinde bir baskı oluşturduğu açıktır. Bu, kültürel farklılık ve öğrenim olanakları için ülkeyi tercih eden yabancı öğrencilerin ülkeye gelişi üzerinde de baskı oluşturmaktadır.Kanada’da Eğitim , Kanada Eğitim sistemi hakkında bilgi almak veya Kanada’ya Eğitim başvurusu yapmak için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz…

Kanada’nın Ekonomisi

Varlıklı ve yüksek teknolojiye sahip endüstriyel bir toplum olarak Kanada bugün, serbest pazar merkezli ekonomik sistemi, üretim modelleriyle ve yüksek yaşam standartları ile ABD’ye çok benzer. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana imalat, madencilik ve hizmet sektörlerindeki artış Kanada’yı kırsal ekonomiden endüstriyel ve şehirsel bir toplum haline getirdi. Enerji üretimi bakımından kendine yeterli olan Kanada’nın doğu kıyısında ve batıdaki üç eyaletinde engin doğal gaz yatakları ve fazlaca diğer doğal kaynakları bulunmaktadır. 1989’daki Kanada-ABD Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) ve 1994’deki Meksika’yı da içeren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ABD ile olan ticari ve ekonomik bütünleşmede hızlı bir artışa neden oldu. Bu yakın ilişkiden dolayı, 2001’de ABD’de ekonominin kötüye gitmeye başlaması Kanada ekonomisinde de olumsuz etkiye yol açtı, ancak Kanada ekonomisi beklenenden daha az etkilendi. 1993-2000 arası reel büyüme ortalama %3 iken, bu oran 2001’de azaldı. 2003’te imalat ve doğal kaynaklar sektörlerindeki küçülmeden dolayı işsizlik arttı. Bunlara rağmen Kanada 2001’den sonra ekonomik gerilemeyi durdurmayı başardı ve G7 grubu içerisindeki en iyi ekonomik büyüme oranını tutturdu.

Ekonomik durumun üzerine düşmekte olan iki gölgeden birincisi İngilizce ve Fransızca konuşan bölgeler arasında devam eden anayasal çıkmazın federasyonun bölünmesi olasılığını ortaya çıkarmasıdır. Süregelen belirsizlik Kanada’nın borçlarından kimin sorumlu olacağı, ticari ilişkilerin nasıl bir hal alacağı gibi birçok soruyu da beraberinde getirmektedir.

Diğer bir uzun vadeli endişe de “beyin göçü” olarak da bilinen profesyonellerin daha yüksek ücret, daha düşük vergi gibi nedenlerle ABD’ye akmaya başlamasdır. Aynı anda da önemi pek farkedilmese de göçmenlik yoluyla bir “beyin kazanımı” da devam etmektedir [2]. Çoğu batı ülkesinde olduğu gibi Kanada’da da bu durumun faydaları yabancıların niteliklerinin tanınmasi kurallarıyla sınırlanmıştır; çok sayıda eğitimli ve yetenekli göçmen Kanada’da niteliksiz işlerde çalışmaktadırlar, çünkü sicilleri devlet, işverenler ve Kanada Medikal Birliği gibi çeşitli profesyonel kurumlarca tanınmamaktadır.

Transparency International adındaki kurum Kanada’yı ahlaki yozlaşmanın en az olduğu 12. ülke olarak sıralamaktadır.

Kanada’nın Coğrafyası ve Kanada Hangi Kıtadadır

Kanada Hangi Kıtadadır.Kanada, Kuzey Amerika kıtasının kuzey yarısını hemen hemen kaplar.Güneyinde ve kuzeybatısında Amerika Birleşik Devletleri ile komşudur (kuzeybatısında Alaska). Doğusunda Atlas Okyanusu’na, batısında Büyük Okyanus’a kıyısı vardır, ve Kanada’nın kuzeyi Kuzey Kutbu’na kadar ulaşır.

Kanada, Rusya’dan sonra dünyanın ikinci en geniş ülkesidir.Ancak nüfusunun 33,500,000 civarı olması nedeniyle kilometrekarede 4 kişi gibi çok düşük bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. Komşusu Amerika Birleşik Devletleri’nden daha fazla toprağı olmasına rağmen Kanada’nın nüfusu Amerika Birleşik Devletleri’nin onda biri kadardır.Kanada’nın geniş ve zengin bir bölgeyi kaplaması ekonomisinin doğal kaynaklara bağımlı olmasını sağlamıştır.

Ülkenin en verimli ve yoğun yerleşimli kısmı doğudaki Büyük Göller-Saint Lawrence Nehri Vadisi’dir, ve bu bölge Avrupalıların ilk yerleştiği bölge olma özelliğini taşır. Kuzeyindeki geniş Kanada Kalkanı, az topraklı, minerallerce zengin, çokça göl ve nehre sahip, son Buzul Çağı’nda aşınmış kayalık bir alandır, ve Hudson Körfezi’ni çevreler. Dünyadaki tüm göllerin %60’ı Kanada’dadır.

Kanada Kalkanı Atlas okyanusu kıyısında Labrador’a kadar uzanır, ve Newfoundland eyaletinin anakara kısmı Labrador’dur. Newfoundland adası Kanada’nın en doğudaki ucudur, ve dünyanın en büyük halici olan Saint Lawrence Körfezi’nin ağzındadır. New Brunswick ve Nova Scotia, dünyanın en büyük gelgitlerinin gözlemlendiği Fundy Körfezi ile bölünmüştür.

Ontario’nun batısındaki geniş, düzlük Kanada Bozkırları, Alberta ve British Columbia eyaletlerini ayıran Rocky Mountains sıradağlarına kadar uzanır.Güney British Columbia’nın iklimi ılımandır, ve kışları ülkenin kalan kısmından çok daha yumuşak geçer.

Kuzey Kanada bitki örtüsü kozalaklı ormanlardan tundralara ve en kuzeydeki Arktik kıraçlarına kadar değişkenlik gösterir. Kuzey Kanada anakarası, dünyadaki en büyük adalarından bazılarını içeren engin takımadalar ile kuşatılmıştır.

Kışları ülkenin büyük bölümünde çok sert geçer, sıcaklık -30°C – -40°C ‘ye kadar düşebilir (British Columbia bilinen bir istisnadır). Ancak, yazlar ılıktan gayet sıcağa kadar değişir, Montreal’de 30°C üstüne çıkarken Nunavut’ta 15°C civarında seyreder. Ülkede dört değişik mevsim de yaşanabilir

Kanada’da Yaşam

Yaşam Koşulları

Asagida Kanada’daki günlük ortalama ücretlerden bir kaç örnek bulabilirsiniz.
-Sehir içi otobüs bileti tek yönlü 2.25$ – 3.00$
– Sehir içi telefon ücretleri 0.50$
– Restoranda bir kisilik ortalama yemek ücretleri 10.00$ – 25.00$
– Sinema 8.50$ – 12.00$
– Kanada içi posta pulu 0.52$
Uluslarası Posta Pulu (mektup) 1.55$

Vergi

Bazı eyaletler servis ve ürünler üzerinden eyalet vergisi uygularlar. Bütün eyaletler Federal Goods & Services Tax (GST) vergisini öderler, bu genellikle alısverisin %6’sıdır. Ziyaretçi olarak ödediginiz verginin bir kısmı size Kanada’dan dönüsünüzde iade edilir. Bunun için bir takım kısıtlamalar vardır ve faturalarınızın aslını göstermeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Revenue Kanada’ya ya da devam ettiginiz egitim kurumuna basvurabilirsiniz. GST geri ödeme formlarını havaalanlarındakı danısma masalarında ve alısveris merkezlerinin çogunda bulabilirsiniz.

Para ve Ölçü Birimleri
Kanada ölçü olarak metre birimini kullanir. Para birimi ise Kanada Dolarıdır ve 1 Kanada Dolari 100 sent eder. En yaygin kullanılan kagıt paralar 5$, 10$,20$,50$ ve 100$’lik banknotlardır. Bozuk paralar da 1 sent (pennies), 5 sent (nickels), 10 sent (dimes), 25 sent (quarters), 1$ (loonies) ve 2$ (twonies) dir. 1$ ve 2$ demir paralar son 10 yilda yürürlüge girmistir ve koleksiyoncular için de oldukça önemli olan Kanada kagit paralarinin her birimi farklı renklere sahiptir.

Bankalar ve Döviz Kurları
Bankalar en yüksek döviz bozdurma kurlarina sahiplerdir, bazıları para ve yolculuk çeklerini bozmak için belirli bir miktar ücret kesebilirler ve fiyatlarin içine genellikle vergi dahil degildir. Kanada’ya gelmeden önce bir miktar Kanada dolari almanız yararli olacaktır, çünkü bankalar yalnizca Pazartesi – Cuma günleri 9:00 – 17:00 saatleri arasinda açiklardir. Baska yerlerde parayi bozdurmak daha yüksek maliyetli olabilir. Oteller, magazalar ve döviz bürolari, ya para bozdurma karsiliginda yüksek komisyon alirlar ya da düsük kurdan bozarlar. Nereye giderseniz gidin paranizi degistirmeden önce servis ücretinin ne oldugunu ögrenmeniz yararli olacaktir.

Magaza ve isletmelerin tamami Kanada Dolarini, turistik bölgelerinde bulunanlardan bazilari ise Amerikan dolarini kabul eder. Bütün para birimlerinin Kanada dolarina çevrilmesi gerekir.

Bankalar ve Automated Teller Machines (ATM)
Ögrenciler Kanada’da subeleri bulunan pek çok bankanin ATM’lerini rahatlikla kullanabilirler. Büyük sehirlerde bankalarin ATM’lerini bulmak çok kolaydir ve kullanim açisindan kredi kartlari ve seyahat çeklerinden daha rahattir. Kolaylikla normal bir banka karti veya kredi kartlarindan birisiyle ATM’lerden para çekebilirsiniz. Ayrica, Kanada’daki bir bankada hesap açtirip ATM karti almaniz da mümkündür. Kanada’da ATM’ler yiyecek ve giyecek satin almak amaciyla birçok magazada kullanilabilir.

Bankalar döviz bozdurmadan, pasaportlarin saklanmasi amaciyla kullanilan kasalara ve tasarruf hasabi açmaya kadar müsterilerine çok çesitli hizmetler sunmaktadirlar. Pek çok Kanadali, bankalar tarafindan verilen ve ödeme yapmayi saglayan en etkin araç olarak kisisel çekler kullanir.

Seyahat Çekleri ve Kredi Kartlari
Seyahat çekleri seyahat ederken güvenlik sebepleriyle tavsiye edilen bir para sekli olup büyük Kanada bankalarindan satin alinilabilir. Çalinma ya da kaybolma durumunda seyahat çeklerini kolaylıkla yerine koymak mümkündür. Pek çok dükkan, otel, restoran ve eglence yerleri kredi kartlarını kabul ettikleri gibi seyahat çeklerini de kabul eder.

Yapılan islemler için kredi kartınızı kullandıgınız gündeki döviz kuru geçerli olur ve harcamalarınız otomatik olarak kredi kartınızın faturasina isler. Ögrenciler Kanada’ya geldikleri zaman kredi karti için basvuruda bulunabilirler, fakat yapilan giderler ay sonunda ödenmelidir ve faturaların ödenmeyen harcamalarina faiz isler.